Historie Podprůhonu v datech

(Oceníme každé doplnění nebo upřesnění od čtenářů webu, viz kontakt.)

1769     

Opat Bedřich Grundtmann souhlasí s výstavbou osmi domků v Bukovce.

1844    

V Podprůhonu stálo 47 domů (12 na Bukovce a 47 v okolí dnešní Burgrovy ulice).

1864     

Začíná těžba v dole Průhon, lidově též známém jako „Lesík“. Těžilo se do roku 1891.

1967     

Zahájena asanace celé kladenské čtvrti Nové Kladno a roste panelové sídliště podél třídy ČS.Armády. Urbanistické řešení sídliště nerespektuje propojení se severním svahem Podprůhonu. Mizí tzv. Ořechovka.

1981     

Vychází povídková kniha Františka Stavinohy „Hvězdy nad Syslím údolím“, jejíž děj se odehrává v Podprůhonu. Spisovatel zde léta žil v ulici Bukovská.

1982    

Výtvarníci okolo Viktora Stříbrného pořádají na jeho zahradě soukromou výstavu „Setkání v zahradě“. Začíná tradice uměleckého setkávání v Podprůhonu.

1983     

První regulerní Kladenské dvorky.

1986    

Je dokončen v Podprůhonu natočený film (trilogie) „Hvězdy nad Syslím údolím“ podle knihy Františka Stavinohy.

1993    

Kladenské skautské středisko Orion hraje v Podprůhonu první ročník stínadelské hry „Boj ve čtvrti dlouhých stínů“.

2006     

Vzniká občanské sdružení Spolek Podprůhon. Jeho stanovy jsou registrovány na MV ČR ke dni 10.3. Koná se první „Podprůhonský Silvestr“ před bývalou strojírnou Beneda.        

2008     

Byla stržena správní budova bývalého dolu Průhon. Ač byla krátce předtím zcela zrekonstruována a využívána k nájemnímu bydlení, byla v žalostném stavu.

2009     

Byl stržen dům Kolmistrova č.p. 219 (vedle hospody U Maršnerů), ve kterém měl ateliér umělecký kovář a duchovní otec Kladenských dvorků, Viktor Stříbrný.

2010    

Byly strženy zbytky bývalé budovy pohodnice, nebo též rasovny, v zahrádkářské kolonii naproti Muňáku. V tomto domu z roku 1846 se odehrávala část románu Marie Majerové Siréna.