Informace pro členy o. s.

4. Valná hromada o. s. Spolek Podprůhon

12.09.2012 22:28

4. VALNÁ HROMADA

zveme všechny členy o.s. Spolek Podprůhon i nové zájemce

ve ČTVRTEK 20. září 2012, v 18:30

do klubovny zahrádkářů u Muňáku


Program schůze:

  • zpráva o činnosti a hospodaření
  • hlasování o výroční zprávě
  • připravované projekty a akce na rok 2012/2013
  • diskuse a náměty z pléna

 

Pokud máte zásadní náměty a připomínky, které byste rádi přednesli v plénu, dejte o nich vědět předem, prosím.


Dotazy a informace:

spolek@podpruhon.cz

Členské příspěvky

Podle stanov o.s. Spolek Podprůhon, které byly schváleny na valné hromadě v červenci 2011, platí členové sdružení členský příspěvek Kč 100 (studenti a důchodci Kč 50). Členské příspěvky je možno zaplatit zpětně za jeden rok. Členské příspěvky slouží k hrazení nákladů na provozní režii sdružení a jejich použití mohou členové kontrolovat nahlédnutím do účetnictví sdružení.

Kromě příspěvku na režii chápeme navíc zaplacení členského příspěvku jako jasné gesto, že máte o činnost Spolku Podprůhon zájem a podporujete ho a že vám činnost Spolku připadá smysluplná. Chápeme Spolek Podprůhon jako sdružení aktivních obyvatel, kteří se chtějí aktivně zapojit do zvelebování čtvrti a prohloubení sousedských vztahů. Navíc, potvrzená členská základna nám dává jasný mandát při jednání s magistrátem nebo při žádání o nadační peníze na naše projekty.

Členský příspěvek můžete zaplatit převodem na účet Spolku nebo hotově před valnou hromadou u pokladníka Spolku.

číslo účtu Spolku Podprůhon: 2000164602/2010

jako variabilní symbol uveďte číslo členské legitimace. Pokud platíte za více osob, uveďte všechny čísla legitimací. Pokud jste nový člen bez legitimace, uveďte své jméno do zprávy pro příjemce.

Děkujeme.

Výbor o. s. Spolek Podprůhon