Lepší ovzduší v Podprůhonu

Při revitalizaci Podprůhonu došlo k instalaci plynových přípojek a tudíž k možnosti ekologičtějšího vytápění a ohřevu teplé vody. Pro ty, které ještě váhají, zda si  plynový kotel pořídit máme odkazy na užitečné stránky:
 
https://www.mestokladno.cz/novy-program-na-kotlikovou-dotaci/d-1451916
do 15. září 2016 je možné ještě žádat o kotlíkovou dotazi (podrobnosti v odkazu)

https://www.mestokladno.cz/upozorneni-pro-majitele-kotlu-na-tuha-paliva/d-1456533
informace ke kotlům na pevná paliva - kontrola do 31.12.2016

Odvoz BIO ODPADU z Podprůhonu

S blížícím se jarem přinášíme informace k odvozu bio odpadu.

Svozy se nově přesouvají na SUDÝ ČTVRTEK, první svoz bude 6.4..

Další termíny jsou 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11.

Svoz projíždí ulicemi Bukovská, Havířská, Hluboká, Kolmistrova, Na Stráni, Pod Strání, R.Knotka, V.Burgra, Na Vyhaslém, Rakovnická, J.Lesáka.

MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY (MSD) - JARO 2017

Na náměstí Svobody - tržišti, vždy každou 2. sobotu v měsíci

8.4. mezi 8. a 12. hodinou

 

Mobilní sběrné dvory jsou určeny kladenským občanům pro odkládání nebezpečných odpadů. Za přítomnosti proškolené obsluhy zde můžete odevzdat:

Barvy, lepidla, pesticidy, rozpouštědla, převodové a mazací oleje, olejové filtry, zářivky a výbojky, tonery, nebezpečnými látkami znečistěné obaly, vyřazené léky, suché baterie (monočlánky) a autobaterie, olej a tuk, drobná a větší elektrozařízení (varné konvice, žehličky, mobilní telefony, radia, televize, počítače, lednice, pračky, sporáky, myčky..... aj.).

Do mobilního sběrného dvoru nepatří žádné stavební odpady obsahující nebezpečné látky (asfaltová lepenka, eternit, skelná vata) ani pneumatiky.

VELKOOBJEMOVÉ ODPADNÍ VANY - JARO 2017 - Podprůhon a okolí

4.4. Braunova - J.Lady (Ostrovec)

6.4. V.Burgra

POZOR! Ve všední den první ze dvou městských van uvedených v rozpisu bude na stanovišti od 16.00 do 18.00 hod. a druhá od 17.00 do 19.00 hodin. O víkendu bude první ze dvou městských van uvedených v rozpisu na daném stanovišti od 8.00 do 10.00 hod. a druhá od 9.00 do 11.00 hodin.

Pokud se občané bytových domů, popřípadě občané rodinných domů v dané ulici domluví na společných úklidech, mohou  si objednat návoz městské vany vždy nejméně s čtrnáctidenním předstihem a to písemně na adrese: Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno nebo mailem: renata.ladmanova@mestokladno.cz. Žádost bude posouzena z hlediska finančních a organizačních možností města. Dále upozorňujeme občany, že odkládání odpadů mimo obecně závaznou vyhláškou č. 43/2011 daná místa bude klasifikováno jako porušení povinností stanovených obecně závaznou vyhláškou, popřípadě jako neoprávněné založení  skládky s postihem dle přestupkového zákona.

Velkoobjemový odpad mohou občané i nadále odkládat do kladenských sběrných dvorů (do 300 kg/osoba/rok).

 

Sběrný dvůr SMEČENSKÁ
Smečenská 381, Kladno - Rozdělov
tel.:  +420 312 269 256

Provozní doba
pondělí: 8–17 hod.
úterý: 8–18 hod.
středa: 8–17 hod.
čtvrtek: 8–18 hod.
pátek: 8–17 hod.
sobota: 8–13 hod.
neděle: 9–12 hod.

Sběrný dvůr VRAPICE
Vrapická ul., Kladno – Vrapice
tel.:  +420 312 672 321

Provozní doba
pondělí: 8–16 hod.
úterý: 10–18 hod.
středa: 8–16 hod.
čtvrtek: 10–18 hod.
pátek: 8–16 hod.
sobota: 8–13 hod.

 

(zdroj: Magistrát města Kladna)

TŘÍDĚNÍ ODPADU

Na základě mnohých dotazů a upozornění občanů připomínáme některé informace ohledně systému sběru tříděných odpadů na území města Kladna.

Nápojové kartony (krabice od mléka, džusů apod.) díky možnosti dotřídění odkládejte spolu s plasty do žlutých kontejnerů. Dále žádáme občany, aby dodržovali noční klid, byli ohleduplní a nevhazovali sklo do kontejnerů v nočních hodinách!

STARÉ PNEUMATIKY

Kladeňáci, nezbavujte se ojetých pneumatik jejich odkládáním ve vašem okolí, ani je nespalujte, ale odevzdejte je v místě jejich zpětného odběru! Nově se kolektivním systémem pro zpětný odběr pneumatik v ČR stala společnost ELTMA, www.eltma.cz .Veřejná místa zpětného odběru pneumatik v Kladně, kam občané mohou pneumatiky bezplatně odevzdat jsou následující:

Provozovatel Ulice
AAA AUTO a.s. gen.Klapálka 2810
Chára Sport, a.s. Ke stadionu 2217
Nevecom spol. s r.o. Na Zelené 2351
V GROUP s.r.o. Ke stadionu 3228
Auto Kelly a.s. Železničářů 2350
Luboš Hamouz L.N. Tolstého 634
AMOND, spol. s r.o. Smečenská 833
Ing. Karel Kučera E. Zahrádky 650
Tomáš Hnízdil Dělnická 65
Contitrade Servises s.r.o. Unhošťská 3297
Autodráb, spol. s r.o. M. Horákové 2764

 

KAM S DALŠÍM ODPADEM?

Za úplatu mohou občané města Kladna odkládat odpad na překladišti svozové firmy AVE Kladno s.r.o., na provozu v Libušíně, v místě bývalého dolu Max. Nyní nově i v mimopracovní době (tj. v pracovní dny od 14.30 do 18.00 hod., o víkendy a ve svátky od 6.00 do 18.00 hod.). Případné dotazy k odpadům zodpoví za AVE Kladno pí. Prokešová, tel.: 724 025 411.

 

Odpad Kód odpadu Cena za t bez DPH Cena včetně DPH
Směsné obaly 150106 1 425 Kč 1 724 Kč
Směsný komunální odpad 200301 1 425 Kč 1 724 Kč
Objemný odpad 200307 1 425 Kč 1 724 Kč
Beton 170101 187 Kč 226 Kč
Cihly 170102 176 Kč 213 Kč
Tašky a keramické výrobky 170103 132 Kč 160 Kč
Asfaltové směsi 170302 264 Kč 319 Kč
Zemina a kamení 170504 121 Kč 146 Kč
Stav. Odpad na bázi sádry 170802 480 Kč 581 Kč
Bioodpad 200101 500 Kč 605 Kč

 

TŘIĎTE TAKÉ KOVOVÝ ODPAD!

Novou povinnost obcím a to povinnost zajistit celoročně též místa pro oddělený sběr kovů stanovuje od 1.1.2015 vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.
Vytříděné kovové odpady můžete, za přítomnosti proškolené obsluhy, odevzdat ve sběrných dvorech, do mobilního sběrného dvoru, případně v zařízeních (výkupnách odpadu), které mají souhlas k nakládání s danými odpady dle zákona o odpadech.