Kladenské dvorky

Tradiční festival, u jehož začátku v osmdesátých letech minulého století stála skupina výtvarníků, umělců a přátel Viktora Stříbrného, vznikl z prosté potřeby sdílet svá díla s veřejností. Podprůhon se pro jejich záměr osvědčil. Již několik let se snaží Spolek Podprůhon zachovávat původní ráz festivalu, ale zároveň objevovat nové tvary a představovat je veřejnosti. 

Spolek Podprůhon je hlavním organizátorem festivalu. Ten se koná díky laskavé finanční a materiální podpoře Statutárního města Kladna a dalších soukromých sponzorů. Logo a název akce "Kladenské dvorky" je registrovanou ochrannou známkou ve vlastnictví občanského sdružení Spolek Podprůhon. Autorem loga je výtvarník František Tomík.

www.kladenskedvorky.cz

35. Kladenské dvorky proběhnou 3.- 4. června 2017