Náměstíčko Viktora Stříbrného

Prostor na křižovatce ulic V. Burgra a Kolmistrova, pro který se během revitalizace Podprůhonu vžila přezdívka „náměstíčko“, je jedním z mála větších prostranství v Podprůhonu. Kromě zmíněných dvou ulic, které obě jsou tranzitními komunikacemi Podprůhonem, sem ústí dvě schodiště z ulice Na Stráni. Kromě automobilové dopravy je náměstíčko hojně míjeno chodci mířícími z náměstí Svobody, z nádraží Kladno-Ostrovec, obyvateli Podprůhonu a Ostrovce.

Prostor definují výrazné a historicky významné rezidenční domy. Č.p. 1757 má historizující štít selského baroka, který se tyčí v průhledu celou ulicí V. Burgra. V minulosti zde bylo povoznictví pana Mouchy. Naproti je dům č.p. 185, ve kterém byl v minulosti konzum. Dnes je v tomto domu ateliér akademického sochaře Zdeňka Maniny. Nad horní částí náměstíčka se tyčí dům č.p. 615 a vyvýšený chodník na opěrné zdi. V dolní části je pak vstup na dvorek domu Havířská č.p. 1353, který se při festivalu Kladenské dvorky otevírá návštěvníkům a je zde jedna z hlavním hudebních scén. V nedávné minulosti ke koloritu náměstíčka patřily tři vzrostlé břízy, které dávaly celému prostoru ráz venkovské návsi.

Probíhající stavební projekt „Zatraktivnění a oživení historické části Kladno-Podprůhon“ by mohl napomoci nové definici tohoto prostoru tím, že bude na volném prostoru omezeno parkování a prostor bude vhodně doplněn nově vysazenými stromy. Námi umístěná plastika by mohla náměstíčku dát přiměřený centrální motiv. Umístění plastiky je vhodně doplněno decentním podsvětlením.

Máme v úmyslu na náměstíčko umístit plastiku Viktora Stříbrného „Slunce“. Jedná se o plastiku, která bývala umístěna ve Viktorově zahradě v Podprůhonu. Průměr kruhu slunce je 100 cm, na všechny strany z něho vystupují paprsky, tudíž celkový průměr činí cca 145 cm. Slunce stojí na trojité noze. Celková výška objektu je cca 200 cm. Motiv je pochopitelný – vyzařuje pozitivní energii, které není nikdy dostatek, zvláště v severním svahu Podprůhonu.

 

Studie Ing. Arch. Ondřeje Ryse