Co se (snad) stihne do zimy...

18.10.2014 00:24

...pokud počasí bude milosrdné.

V. Burgra: Část ulice od náměstíčka k zdravotní škola se odkopává a postupně zaváží štěrkem. Komplikace u č.p. 415 (kritický stav budovy). Část ulice od náměstíčka k Benedě bude realizována na jaře 2015 vzhledem k průjezdnosti. Totéž Kolmistrova od náměstíčka k hospodě.

Na Stráni: V části od hospody k A centru bude probíhat přeložka stávající plynovodu (při zachování dodávky plynu), stávající umístění brání výstavbě komunikace. V části od Badžů k Muňáku snaha po úplném dokončení.

Havířská: V části od Brožků k Záhrubským položena první vrstva asfaltu, bude dodlážděno. V části od Záhrubských do Bukovské ulice se dokončí plynofikace a povrch bude odtěžován a zaštěrkován. Předpoklad položení asfaltu do prosince 2014.

Kolmistrova: V části od náměstíčka k Záhrubským položen asfalt, bude dokončeno dláždění na druhé straně ulice. V části od hospody k Muňáku bude dokončena plynofikace a navezeny štěrky.

Bukovská: U studánky bude po intervenci obyvatel a Spolku přeprojektováno a pravý obrubník změněn na snížený (v případě nutnosti pojezdový). Po dořešení budou položeny štěrky. Hlavní část Bukovské a Hluboké – dokončení plynofikace. Položení asfaltu na jaře 2015 z důvodu zachování průjezdnosti.

Dále je plánováno do zimy osazení vrchní části opěrných zdí v Kolmistrově (bývalá zahrada Viktora Stříbrného a dále k Muňáku), Na Stráni (velká opěrná zeď) a V. Burgra (naproti Dobiášovských).