květen 2012

16.05.2012 00:00

V minulém týdnu jsme na kladenském magistrátu nahlédli do projektu revitalizace Podprůhonu. Rád bych vás seznámil se základními body. Je bez pochyby, že rekonstrukce bude znamenat velký zásah do našeho každodenního života. V jednotlivých fázích rekonstrukce budou uzavřené ulice pro automobilovou dopravu, budeme muset parkovat kdesi a najíždět kilometry navíc, abychom se domů dostali. A to nemluvím o hluku, prachu, všem, co stavba obnáší. Věříme ale, že z dlouhodobého hlediska bude mít rekonstrukce hlubší význam než jen opravené silnice a opěrné zdi.

 

Plynofikace:

Po dokončení plynofikace budou mít přístup všechny domy v Podprůhonu, včetně slepých konců ulic Bukovská, Kolmistrova (u Muňáku).

Dopravní úpravy:

V rámci rekonstrukce dojde k celkovému zklidněním dopravy. V západní části bude jednosměrná celá ulice Kolmistrova (z Havířské, okolo hospody až k Muňáku) a Na Stráni (od Muňáku na nám. Svobody). Ve východní části bude zjednosměrněna ulice Bukovská a Hluboká, směrem dolů. I nadále se nepočítá s přístupem nákladních vozidel do Podprůhonu.

Parkování není komplexně řešeno. Tam, kde to prostor dovoluje, je vymezen prostor pro míjení aut (Havířská).

Povrchy vozovek:

Na páteřních komunikacích - V. Burgra a Havířská (část k Benedovi), Kolmistrova (úsek od V. Burgra k hospodě) a dále Na Stráni (úsek od hospody na nám. Svobody) - bude asfaltová vozovka a chodník ze zámkové dlažby s vyvýšeným obrubníkem. Rychlost bude omezena na 30 km/h.

V ostatních ulicích bude asfaltová vozovka bez výškově odděleného chodníku. Křižovatky budou vydlážděny původní kamennou dlažbou. V celém Podprůhonu budou velké zpomalovací stupně s čedičovým povrchem.

Opěrné zdi:

Přirozeně, opěrné zdi budou řešeny přednostně. Jedná se o opěrné zdi, které nebyly řešeny v nedávné době a které jsou v havarijním stavu.

Schody:

Projekt se vůbec netýká hlavních schodů! Protože je většina schodů v havarijním stavu, Spolek bude iniciovat projekt komplexní opravy schodů.

Zeleň:

Projekt řeší úpravu zeleně nad garážemi mezi V. Burgra a Havířskou, vznikne zelený pás na náměstí před Benedou. Neřeší se stráň nad schody R. Knotka, ani zelený pás vedle těchto schodů. Projekt se také netýká Bukovky.

Elektrické rozvody:

Elektrické vedení pravděpodobně nebude převedeno do země. Dojde k přeložení několika nevhodně umístěných sloupů a výměně veřejného osvětlení.

 

Projekt počítá s trváním rekonstrukce vozovek 28 měsíců. Má probíhat postupně v deseti etapách. Celková rekonstrukce bude ještě o cca 12 měsíců delší.