listopad 2012

15.11.2012 11:50

Představujeme několik situačních náčrtů vycházejících z projektu probíhající revitalizace Podprůhonu. (viz. fotogalerie v levém sloupci)


- křižovatka V. Burgra x Kolmistrova - výřez projektu
- nákres rozmístění opěrných zdí, které se budou opravovat
- nákres rozmístění bezpečnostních prvků pro ochranu chodců
- nákres dopravního režimu po skončení revitalizace