Odpověď ing. Bernáška na žádost o vysvětlení změny projektu opěrné zdi č. 13

15.12.2013 22:54