Otevřený dopis VKM a magistrátu

21.07.2014 00:35

Jak jsme se dozvěděli, kvůli blížícímu se termínu dokončení stavebního projektu revitalizace se omezuje výstavba vodovodu a kanalizace v některých ulicích. Zatím se týká V. Burgra a Kolmistrova (část od hospody k Muňáku). Připadá nám tento postup nevhodný a krátkozraký. Revize vodovodu a kanalizace by měla být komplexní v celém Podprůhonu, i za cenu zdržení konce stavebních prací. Případné problémy na nevyměněných IS se budou dotýkat nejen obyvatel zmíněných ulic.


Pokud s námi souhlasíte, přidejte svůj podpis pod otevřený dopis vodárnám a magistrátu. Vytiskněte si dopis a podepište (čitelně jméno a adresu, podpis, může být několik podpisů na stránce), dejte podepsat sousedům. Sbíráme podpisy obyvatel Podprůhonu starších 18 let. Vytištěný dokument pak, prosím, doneste k Líbům, V. Burgra 136, nebo ke Kottům, R. Knotka 1983. Odevzdejte osobně nebo vhoďte do schránky do 30. 7.! Soubor podpisů předáme vodárnám a magistrátu, pokud se sejde alespoň 150 podpisů.