Plán postupu stavebního projektu revitalizace Podprůhonu v týdnu 37 (od 9. 9.) a 38

05.09.2013 09:26

Kolmistrova ulice

Jsou kompletně dokončeny práce na kanalizaci, vodovodu a plynofikaci v úseku od Záhrubských k náměstíčku U Zacha (kromě jedné plynové přípojky) a od náměstíčka U Zacha k hospodě. Ještě dojde k úpravě dočasných povrchů (asfaltový recyklát kvůli menší prašnosti). Oba úseky budou průjezdné od 9. 9.

Ve slepém konci Kolmistrovy u Muňáku a v ulici Ke Garážím se začne s osazováním obrubníků a hutněním podkladů. Finální vozovka by mohla být položena na přelomu září a října.

ulice V. Burgra

Kvůli opravě opěrné zdi na začátku ulice (v místě začátku panelů) bude od pondělí 9.  9., cca 9:19 hod., ulice v místě zcela uzavřena! Uzavírka potrvá cca 6 týdnů. Střední a východní část Podprůhonu bude přístupná ulicí Na Strání a Kolmistrova (úsek od hospody na náměstíčko U Zacha bude dočasně zobousměrněn) a z Ostrovce.

Zjistíme, jak bude probíhat svoz odpadů ve slepé části ulice, a budeme vás informovat.  

Zároveň Odbor dopravy Magistrátu a firma Proznak provede revizi dopravního značení v celém Podprůhonu, které je dnes místy poněkud chaotické.

Havířská ulice

V pondělí 9. 9. 2013 budou zahájeny práce na kanalizaci v Havířské ulici, úsek od ul. V. Burgra ke křižovatce s Kolmistrovou (u Záhrubských). Předpokládaný termín ukončení tohoto úseku je konec listopadu 2013. Obyvatelé zmíněné části dostanou oznámení do schránek. Přípravné práce pro suchovod začnou již zítra 5. 9. 2013.

V úseku od Benedy k nádraží probíhá revize rozmístění veřejného osvětlení. V týdnu 37 se začne s přípravou osazení lamp. Finální povrch ulice by mohl být realizován na konci září.

Bukovská ulice

Práce na kanalizaci a přípojkách, které stály kvůli řešení statického zajištění zdi v zatáčce, budou obnoveny. Práce se následně znovu přeruší, až se bude stavět zmíněná zeď.

ulice Na Stráni

Na konci týdne 37, případně na začátku týdne 38, budou započaty práce na kanalizaci v úseku od Muňáku ke schodům do sídliště (u Badžů). Obyvatelé zmíněné části dostanou oznámení do schránek.