Plán stavebních prací Kladno – Podprůhon od 13. 5. 2013

10.05.2013 11:15

1. ulice Na Stráni

Dojde k výměně nových sekčních šoupat a uzlů v ul. Na Stráni, které jsou důležité pro další výstavbu, jak plyne z požadavku provozu Středočeských Vodáren a.s. na zásobování vodou. Práce budou probíhat v ul. Na Stráni před čp. 2703 až k čp. 990, úsek cca 30m (oblast nad lomenými schody z ul. V.Burgra).
Proto od 13. 5. 2013 do cca 19. 5. 2013 dojde k uzavření průjezdu ven z Podprůhonu ulicí Na Stráni. Zároveň však bude zrušena jednosměrka v ul. Kolmistrova (úsek od hospody na tzv. náměstíčko) a výjezd bude zajištěn ul. V.Burgra a následně ul. Ant.Suchého na Ostrovec. (značení zajistí fa. Proznak)
V souvislosti s těmito pracemi dojde k odstávce vody dne 17. 5. 2013 pro část Podprůhonu (oznámí Středočeské Vodárny a.s.).
Předpokládáme, že od 20. 5. 2013 bude ul. Na Stráni opět průjezdná a naopak uzavřeme ul. Kolmistrova (úsek od hospody na tzv. náměstíčko).

 

2. ulice Havířská k nádraží

Začnou práce v ul. Havířské část směrem k nádraží od bývalé slévárny Beneda.

 

3. ulice Bukovská a Hluboká

Byly pozastaveny práce v oblasti ulic Bukovská, Hluboká, do vyřešení problému se statickým zajištěním přístavku v ulici Bukovská.


Omlouváme se všem obyvatelům Podprůhonu za způsobené komplikace. Esta s.r.o.