projekt Bylinková zahrádka v Podprůhonu

12.03.2018 08:00

Nový počin Spolku Podprůhon v kultivaci veřejného prostoru. Projekt podpořený částkou 52.022 Kč z grantového programu Zelené Oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika. Spolek Podprůhon se zavazuje odpracovat 420 hodin dobrovolné práce svých členů a ostatní sousedů. Autorkou studie a projekt dozoruje zahradní architektka Ing. Markéta Lážňovská.

Rádi bychom sousedsky vybudovali malou bylinkovou zahrádku a vysadili jedlé keře na zanedbaném městském pozemku v ulici V. Burgra, vedle tzv. amfiteátru. Pozemek je nyní zarostlý náletovými a popínavými dřevinami, je znečištěný komunálním odpadem. Zbytek drátěnkového plotu neplní svůj účel. Ještě v sedmdesátých letech zde stály dva hornické domky. Poté co se zřítily při výstavbě kanalizace, se na pozemku postavila řada garáží. Ze zbytku pozemku, nad opěrnou zdí (pozemek p.č. 3678), se stala "země nikoho". Kvůli své rozloze (cca 100 m2) prostor nemá ambice stát se parkem nebo komunitní zahradou, ale může tu vzniknout malé, ale příjemné místo. Věříme, že čistá a upravená zahrádka nebude svádět k odhazování komunálního odpadu, jak je tomu dnes, a možná přiměje kolemjdoucí se zastavit, potěšit se pohledem na kvetoucí bylinky a keře a poučit se o jejich prospěšnosti a využití z informačních tabulí, případně si bylinku uštípnout do kuchyně.

Ve třech víkendových brigádách se pustíme do:

1. Likvidace náletových, často suchých, keřů a džungle přísavníku. Sesbírání a likvidace komunálního odpadu.

2. Terénní úpravy pozemku tak, abychom získali co největší využitelnou a přístupnou plochu vzhledem k svahu pozemku. Oddělení "našeho" pozemku p.č. 3678 od vedlejších pozemků drátěnkovým plotem.

3. Vybudování podélného zábradlí z historických pískovcových patníků a podélných břeven.

4. Vybudování vyvýšených záhonů, jejich umístění na štěrkové podloží, vyplnění zeminou a kompostem.

5. Výsadby, instalace informačních tabulek, případně instalace plastiky.

6. Slavnostní otevření při vernisáži Kladenských dvorků.

7. Sousedská slavnost - v přilehlém prostoru "amfiteátru" uspořádáme sousedskou snídani nebo odpolední grilování s využitím bylinek ze záhonů a přednáškou zahradní architektky. Pozváni budou především sousedé, kteří se aktivně zapojili do projektu.

Přijďte nám pomoct i Vy!