prosinec 2011

31.12.2011 00:00

Kladno v prosinci 2011 konečně získalo dotaci z evropských fondů na uskutečnění plánovaného projektu rekonstrukce opěrných zdí a komunikací. Cca 95 miliónů Kč evropských peněz bylo v rozpočtu města na rok 2012 navršeno o část z městského rozpočtu cca 17 miliónů Kč. (viz zápis ze zasedání).

7.  zasedání ZM po projednání

schvaluje

a)    realizaci dílčího projektu Města v rámci Integrovaného plánu rozvoje města v ROP „Zatraktivnění a oživení historické části centra Kladna - Podprůhon“, r.č.: CZ.1.15/3.1.00/1a.01322 včetně celkových způsobilých výdajů ve výši 112.559.159,- Kč

b)    vyčlenění částky ve výši 16.883.873,86 Kč z rozpočtu Města odpovídající spolufinancování projektu „Zatraktivnění a oživení historické části centra Kladna - Podprůhon“, r.č.: CZ.1.15/3.1.00/1a.01322 Městem

c)     přijetí dotace ve výši 95.675.285,14 Kč z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Statutárním městem Kladnem na spolufinancování projektu „Zatraktivnění a oživení historické části centra Kladna - Podprůhon“, r.č.: CZ.1.15/3.1.00/1a.01322

d)    v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace mezi Statutárním městem Kladnem a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, týkající se projektu „Zatraktivnění a oživení historické části centra Kladna - Podprůhon“, r.č.: CZ.1.15/3.1.00/1a.01322 dle předloženého návrhu

 

Zdá se, že v této fázi je projekt rekonstrukce již tak nastartovaný, že jeho realizace je neodkladná. Jakékoliv zpoždění by přineslo velké komplikace a, i kdyby k němu došlo, například napadením výběrového řízení na dodavatelskou firmu, toto je již mimo moc městských úředníků.

V lednovém Kladenském zpravodaji se k rekonstrukci vyjádřuje náměstek primátora, ing. Bernášek. Podle jeho slov má rekonstrukce započít již v letních měsících 2012 a má být rozdělena do dvou fází. Kromě opěrných zdí a komunikací se mají rekonstruovat i inženýrské sítě (voda a kanalizace). Navíc město bude z bankovního úvěru financovat plynofikaci. (10. minuta zpravodaje)