První práce máme za sebou

25.03.2013 23:54

V neděli 24. 3. 2013 - na první studánkové brigádě - se povedlo udělat velký kus práce! Zbourali jsme staré oplocení, naplnili kontejner sutí, pokáceli náletové dřeviny a vykopali část rýhy na přívod vody ke studánce. Stihli jsme ale také společné svačiny, povídání, i první jarní opékání buřtů.

Velké díky všem, kteří obětovali kus z nedělního odpočinku a přišli pomoci.

Poděkování také patří Magistrátu města Kladna za zdarma přistavený kontejner na suť.

Další fotografie najdete zde.