Reakce na „Otevřený dopis investorům projektu Zatraktivnění a oživení historické části Kladna – Podprůhon a Rekonstrukce vodovodu a kanalizace tamtéž“

20.08.2014 00:38

Vážený pane magistře,

dovoluji si Vás pozdravit  a zaslat Vám několik krátkých  informací  na téma  "otevřený  dopis"..

Jak jsem Vám slíbil, projednal  jsem s městem Kladnem  možnost  svolání  besedy  s občany.  Bylo mi přislíbeno, že tato  akce se koncem srpna, začátkem září  svolá.

VKM se určitě takového  setkání  zúčastní  a objasní případné dotazy  apod.

Odpověd  na Váš  dopis obdržíte, z důvodu  dovolené,  až koncem srpna


ing. Jaroslav Černý, VKM, a.s.