REVITALIZACE PODPRŮHONU – týden 34 a 35

19.08.2013 14:03

Hrubý plán prací na sítích (kanalizace, vodovod, plynovod) na týden 34. a 35.:
1.    Bukovská, zadní část
V současnosti probíhá výstavba kanalizace a kanalizačních přípojek metodou řízeného podvrtu, pak přijde na řadu vodovod.

2.    Kolmistrova, od náměstíčka U Zacha k U Záhrubských
Probíhá dokončení kanalizace a dokončování vodovodního řadu a vodovodních přípojek, v týdnu 34 drobné dokončovací práce, dopravní obslužnost jednotlivých objektů bude umožněna.
Bude následovat plynofikace.

3.    Kolmistrova, od náměstíčka U Zacha k hospodě U Maršnerů
Výstavba kanalizace a kanalizačních přípojek, následně vodovod a vodovodní přípojky. Ulice bude neprůjezdná.


DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Dne 20.8.2013 bude na celý den uzavřen průjezd přes tzv. náměstíčko U Zacha (křižovatka V. Burgra x Kolmistrova) To znamená, že ulice V.Burgra bude v obou směrech slepá, další den by se vše
mělo vrátit do stávajícího stavu, tedy panelová ulice V. Burgra obousměrná. Po skončení výkopových prací (cca 1 měsíc) bude ulice zasypaná asfaltovým recyklátem (menší prašnost).


Seznam úseků, ve kterých jsou již práce na sítích (kanalizace, vodovod, plynofikace) dokončeny:
1.    Havířská, od nádraží k slévárně Beneda – v současnosti probíhá pokládání finální vozovky
2.    Ke Garážím
3.    Kolmistrova, slepá část od Muňáku podél zahrádkářské kolonie
4.    V. Burgra, od náměstíčka U Zacha k slévárně Beneda – na křižovatkách budou probíhat výkopy kvůli propojení jednotlivých částí sítí, finální vozovky v této „páteřní“ komunikaci budou pokládány až v poslední fázi projektu