Svoz odpadků v době revitalizace Podprůhonu

15.04.2013 23:29

V době uzavírek místních komunikací z důvodu stavebního projektu Revitalizace Podprůhonu bude svoz odpadků probíhat v nouzovém režimu:

V současné době jsou funkční svozová místa č. 2, 6 a 8!

Na svozových místech (viz mapka a popis) nejbližších místu uzavírky budou umístěny kontejnery, kde budou moci obyvatelé vyhodit svůj domovní odpad.

Taktéž je možno na toto místo dovézt svou popelnici v době svozu, středa dopoledne, a hnědou biopopelnici, každé druhé úterý, aby tyto byly vyprázdněny.

Doporučujeme svou popelnici viditelně označit kvůli identifikaci.

Více informací na Odboru Živ. prostředí Magistrátu - pí. Ladmanová (312604376), MPS – p. Boháč (312672321)