Topení plynem v zimě 2014/2015

16.07.2014 13:49

Vznesli jsme dotaz na ČNES dopravní stavby a.s., tedy zhotovitele projektu plynofikace, zda budeme moci přístí zimu již topit plynem.
Téměř jistě budou před zimou dokončeny stavební práce na plynovém vedení a přípojkách, ale k tomu, abychom mohli odebírat plyn, jsou nutné ještě další kroky. Kolaudace větví plynového vedení, kdy musí všichni odběratelé mít řádně dokončenou a zajištěnou přípojku. Všechny budníky popř. niky musí být zevnitř začištěny bez jakýchkoliv děr, apod. , osazeny dvířka a zakryto (zazděno, zaomítnuto) potrubí vedené v drážkách pod nikami. Bez tohoto nepřistoupí plynárny k přejímce.
Navíc je třeba dořešit administrativní záležitosti než dojde ke kolaudaci a napojení potrubí ze strany magistrátu.
A samozrejme musíte mít zrealizovaný a plynařem zkolaudovaný vnitřní rozvod v domě. Takže zbývá ješte mnoho, především byrokratických, kroků...