Dopravní omezení během rekonstrukce

12.03.2013 22:21

Z důvodu revitalizace městské části Kladno Podprůhon – rekonstrukce inž.sítí a komunikací budou úplné uzavírky povoleny v těchto úsecích a v termínech:

 • ul. Havířská - úsek od křiž. s ul. V. Burgra ke křiž. s ul. A. Suchého: 1.-31.3.2013
   
 • ul. Havířská - úsek od křiž. s ul. A. Suchého do slepé ul. Havířská k žel. zastávce Kladno Ostrovec: 1.3.-31.5.2013   
   
 • ul. V.Burgra - úsek od křiž. s ul. Havířská ke křižovatce s ul. Kolmistrova: 1.-30.4.2013
   
 • ul. Bukovská, Hluboká - úsek od horní části schodů ul. R. Knotka, přes ul. Hluboká ke spodní části schodů ul. R. Knotka:  1.3.2013-30.5.2013
   
 • ul. Kolmistrova - úsek od křiž. s ul. Na Stráni směr ul. Štechova ke křiž. s ul. Na Stráni na slepém rameni u garáží: 11.3.-30.5.2013
   
 • ul. Kolmistrova, ul. Na Stráni - úsek od křiž. s ul. V. Burgra přes křižovatku ul. Kolmistrova s ul. Na Stráni u restaurace „U kulaté báby“ a dále po ul. Na Stráni směr ul. Štechova ke křiž. s ul. Na Stráni směr ke slepému rameni u garáží: 1.-30.5.2013

 

Stanovená trasa objížďky pro tranzitní dopravu:

II/238 ul. Pod Zámkem, na II/118 ul. Slánská, dále na MK ul. Slánská, MK ul. Hřbitovní, MK ul. Tuchoraz,
MK ul. Lesík, MK ul. V. Kratochvíla a to obousměrně

(zdroj: Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb)