Veřejné projednávání návrhu Regulačního plánu pro Podprůhon

09.04.2018 21:27

Veřejné projednávání se koná v úterý 17. dubna 2018 od 17:00 na Sítné, v budově ČVUT.

Všechny dokumenty na www stránkách MMK zde