září 2012

29.09.2012 22:40

6. 9. 2012 - Informační schůzka

Spolek Podprůhon připravil informační schůzku zástupců magistrátu (primátor Dan Jiránek, náměstek Miloslav Bernášek, vedoucí odboru investic Ivana Draxlerová, tiskový mluvčí Vilém Frček), ROP a zástupců prováděcích stavebních firem (Vít Zápotočný a Jiří Žalud za ČNES dopravní stavby a.s., Jaroslav Černý za VKM) pro obyvatele Podprůhonu.

Dozvěděli jsme se, jak spletitá a zdlouhavá cesta vedla k dnešnímu stavu, kdy je předána stavba. Harmonogram stavby ještě není dopracován, ale občané budou informováni na dílčích schůzkách, až stavební práce dospějí k jejich ulici. Navíc se mohou občané kdykoliv obrátit na odbor investic magistrátu o konzultaci a mohou zde také nahlédnout do projektu. Zaznělo několik věcných informací:

  • Jiří Žalud za ČNES dopravní stavby a.s. ujistil, že je přirozeně v zájmu firmy, aby stavba probíhala s co největším ohledem na obyvatele, i když samozřejmě nepohodlí a omezení během stavby pocítí všichni. Vít Zápotočný informoval o nadstandardní pojistné smlouvě, kterou ČNES dopravní stavby a.s. uzavřela pro tuto stavbu a o pasportizaci, zmapování a zaprotokolování stavu objektu, která se bude provádět u jednotlivých objektů podle postupu stavebních prací. více o pasportizaci níže

 

  • Na podzim 2012 budou opraveny dvě opěrné zdi – jednak zeď podpírající svah městského pozemku na nám. Svobody v prostoru za autobusovou zastávkou v ulici Pod Zámkem a pozemků za domy v ulici V. Burgra, za druhé opěrná zeď mezi ulicí Štechovou a Ořechovkou (zelený svah za Muňákem). Další části projekty budou pak odstartovány na jaře 2013.

 

  • Jedná se s ČEZ o tom, zda v rámci projektu bude elektrické vedení převedeno pod zem.

 

  • Ing. Černý vysvětlil, že v rámci projektu vodárny zrekonstruují systém vodovodu a kanalizace. Tedy, i nemovitosti, které dosud nebyly připojeny na kanalizaci, budou moci a muset se připojit. V době, kdy se bude pokládat nové vodovodní potrubí, je jedinečná příležitost zrekonstruovat i vodovodní přípojky do domů. Vodárny odborně pomohou a poradí vlastníkům postup, ale přípojky od hranice pozemku si vlastníci musí zafinancovat sami.

 

  • Do projektu revitalizace patří i plynofikace Podprůhonu. Majitelé nemovitostí by měli rozmyslet, kde bude nejvýhodnější na budovu umístit hlavní uzávěr plynu nebo na pozemek sloupek s hlavním uzávěrem.

 

Co je PASPORTIZACE?

Pasportizace objektů

Informace pro majitele objektů

 

Vážení obyvatelé,

v rámci projektu revitalizace čtvrti Kladno – Podprůhon probíhá v jednotlivých částech čtvrti pasportizace objektů, tj. zdokumentování stavu nosných prvků objektů, a to aktuálně podle postupu projektu.

Ideální pasportizací je myšleno co nejdůkladnější aktuální fotodokumentace všech nosných prvků dotčeného majetku, jak z vnějších tak z vnitřních stran, neboť poruchy na majetku se mohou projevit jen na jedné části konstrukce. V případě chybějící dokumentace se prokazuje škoda na majetku jen velmi obtížně, proto prosíme majitele objektů o spolupráci, neboť se jedná o ochranu jejich objektů.

Je v zájmu obou zúčastněných stran, tedy provádějící stavební firmy a majitele objektu, provést co nejprůkaznější pasportizaci všech dotčených objektů tak, aby při případné škodě na majetku probíhala likvidace škod na základě pasportizace rychle a průkazně. Pasportizaci u Vás provede odborný pracovník, případně se zástupcem pojišťovny, a vyplní s Vámi protokol o pasportizaci.

ČNES dopravní stavby, a.s.