Zpráva o VH o. s. Spolek Podprůhon

24.09.2012 08:07

Čtvrtá valná hromada občanského sdružení Spolek Podprůhon proběhla 20. 9. 2012. Zúčastnilo se jí 24 členů. Výbor prezentoval   výroční zprávu činnosti   a revizorka sdružení přednesla revizní zprávu. Tyto byly jednohlasně schváleny.
Jednání se vedlo v příjemné, přátelské atmosféře. Zvláštní prostor byl věnován projektu revitalizace Podprůhonu. Zúčastnění mohli nahlédnout do projektu a seznámit se s jeho podrobnostmi.