Projekt Spolku Podprůhon "Rekonstrukce studánky v Bukovské ulici" byl finančně podpořen z Fondu místních iniciativ Nadace VIA, jehož generálním partnerem je společnost Philip Morris ČR.

Studánka Bukovka v Podprůhonu

Základ Podprůhonu dal benediktinský opat Bedřich Grundtmann v roce 1769, když povolil výstavbu osmi domků. Stavební ruch tu vzrůstal zejména od poloviny 19. století, takže se postupem let z Podprůhonu, dříve nazývaného Podskalí, stala malebná část Kladna s níz​kými domky, klikatými uličkami a romantickými zákoutími.

Tato historická studánka se nachází v místech nejstarší podprůhonské zástavby, kde se podle pamětníků říkalo „V Courku“, a prý zde bývala voda po celý rok. Voda se tu nabírala okovem přivázaným na dlouhém provaze. Tak jako mnohé podprůhonské živnosti, byly také zdejší studánky a pumpy místem setkávání rodáků a sousedů, sdílení každodenních starostí, místem upevňování jejich dobrých vztahů.

Bohužel neúprosnost času a narůstající potřeby moderního průmyslového města vzaly Podprůhonu mnohé. Připravily je i o studánky. Některé byly zasypány, z některých se staly pumpy. Studánka Bukovka přišla o vodu, když se v osmdesátých minulého století stavěla radiála Pod Zámkem, její pramen byl sveden do kanalizace. Byla tu však dál, i když značně poškozená a nevzhledná. Jako jediná se ale zachovala až do dnešních dnů.

Studánku opravili v roce 2013 společnými silami místní obyvatelé sdružení ve Spolku Podprůhon, přispěli 450 hodinami dobrovolné práce. Autory nové podoby studánky jsou  architekti Ondřej Rys a Lenka Slívová. Komunitní projekt podpořila částkou 70 tis. Kč. Nadace VIA z programu podpory místních iniciativ, jehož partnerem je firma Philip Morris ČR.

 

The Bukovka Well in Podprůhon

The origin of Podprůhon dates back to 1769 when Benedictine abbot Bedřich Grundtmann allowed building of the first eight houses in the area. Construction traffic remarkably increased after the 1850s and so Podprůhon (also known as Podskalí) has become a spectacular part of Kladno with its unique little houses, winding lanes and romantic city retreats.

This original well is located in the latest build-up area in Podprůhon, which old-timers remember as „V Courku“ where water used to remain all year long. Water would be lifted with a sinking bucket tied to a long rope. As well as numerous enterprises, wells and water pumps represented place for natives and neighbours to meet and share their everyday trouble, reinforce their relationships.

Unfortunately, the merciless timeflow and increasing needs of the industrial town has deprived Podprůhon of much. It’s taken away wells too. Some were filled up, some were changed to pumps. The Bukovka Well finally ran out of water in the 1980s when a new three-lane road “Pod Zámkem“ had been built and the springs had been redirected to the drainage. The well has remained, the only, damaged and unattractive, though.

The well was renovated in 2013 by local residents united in Spolek Podprůhon club. They dedicated 450 hours of voluntary work to the project. The well was newly redesigned by the architects Ondřej Rys and Lenka Slívová. The VIA Foundation supported the project with a donation of CZK 70,000 from their Community Development Programme sponsored by Philip Morris ČR.

 

 

Reportáž z vysílání České televize, Události v regionech, 22. března 2013