Revitalizace Podprůhonu

Stavební projekt "Zatraktivnění a oživení historické části Kladna - Podprůhon" probíhá od března 2013. Plánované dokončení bylo prodlouženo do srpna 2015.

Spolek Podprůhon není účastníkem stavebního řízení. Přesto se snažíme přispět k informování obyvatel o postupu prací a připomínkovat nedokonalosti ve stavebním projektu. Své dotazy nám můžete napsat na e-mail: rekonstrukce@podpruhon.cz

Kontakty:

Magistrát: Ivana Draxlerová  ivana.draxlerova@mestokladno.cz 

Info o revitalizaci Podprůhonu na webových stránkách města Kladna

Revitalizace – novinky

Co se (snad) stihne do zimy...

18.10.2014 00:24

...pokud počasí bude milosrdné.

V. Burgra: Část ulice od náměstíčka k zdravotní škola se odkopává a postupně zaváží štěrkem. Komplikace u č.p. 415 (kritický stav budovy). Část ulice od náměstíčka k Benedě bude realizována na jaře 2015 vzhledem k průjezdnosti. Totéž Kolmistrova od náměstíčka k hospodě.

Na Stráni: V části od hospody k A centru bude probíhat přeložka stávající plynovodu (při zachování dodávky plynu), stávající umístění brání výstavbě komunikace. V části od Badžů k Muňáku snaha po úplném dokončení.

Havířská: V části od Brožků k Záhrubským položena první vrstva asfaltu, bude dodlážděno. V části od Záhrubských do Bukovské ulice se dokončí plynofikace a povrch bude odtěžován a zaštěrkován. Předpoklad položení asfaltu do prosince 2014.

Kolmistrova: V části od náměstíčka k Záhrubským položen asfalt, bude dokončeno dláždění na druhé straně ulice. V části od hospody k Muňáku bude dokončena plynofikace a navezeny štěrky.

Bukovská: U studánky bude po intervenci obyvatel a Spolku přeprojektováno a pravý obrubník změněn na snížený (v případě nutnosti pojezdový). Po dořešení budou položeny štěrky. Hlavní část Bukovské a Hluboké – dokončení plynofikace. Položení asfaltu na jaře 2015 z důvodu zachování průjezdnosti.

Dále je plánováno do zimy osazení vrchní části opěrných zdí v Kolmistrově (bývalá zahrada Viktora Stříbrného a dále k Muňáku), Na Stráni (velká opěrná zeď) a V. Burgra (naproti Dobiášovských).

Odpověď z VKM na otevřený dopis

15.09.2014 17:57

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>