Svodidla v Podprůhonu?

Odpověď ing. Bernáška na žádost o vysvětlení změny projektu opěrné zdi č. 13

15.12.2013 22:54

Budou v Podprůhonu svodidla? aneb Proč jsme nesli růžové svodidlo na magistrát

11.11.2013 22:29
„Na těchto svodidlech trvají projektanti. Je to choulostivá věc, o které musí rozhodnout odborníci. Pokud se projektant vyjádří, že to nemusí být, uděláme to jinak. Ale na druhou stranu, jestliže řekne: „Já se pod to jinak nepodepíšu." asi těžko půjde město jen s politickým rozhodnutím a vezme na sebe odpovědnost za bezpečnost," vysvětlil Bernášek.  (Kladenský deník, 5. 11. 2013)   Jak je to tedy s projektanty? Existuje možnost, že by se podepsali pod verzi bez svodidel? Pojďme se...

Fotogalerie: Svodidlo pro Mirka

Zdá se Vám také, že nové revitalizační projekty vznikají na Kladně bez účasti veřejnosti, často překotně, bez zralé úvahy a hlubšího pochopení, a hlavně bez času na veřejnou diskusi a zájmu o ni?

Vzniká tak město, veřejný prostor, který se nám odcizuje a přestává být domovem, ke kterému ztrácíme intimní vztah sounáležitosti, ve kterém nezanecháváme žádnou pozitivní stopu. To nechceme! Chceme své Kladno – město pro opravdový moderní život!

Podpořte nás ve snaze vrátit veřejnosti možnost ovlivňovat podobu města. Dnes v Podprůhonu, zítra na Kladně!

Proč svodidlo? Proč Mirkovi?

Projekt „Zatraktivnění a oživení historické části centra Kladna – Podprůhon“ provází již od začátku konstruktivní zájem za strany obyvatel sdružených v o. s. Spolek Podprůhon, ale i mimo něj, a na straně magistrátu bezradnost, jak s občanskou iniciativou naložit. Zvláště pokud jde o návrhy, jak veřejný prostor řešit logičtěji a s větším citlivostí k historickému geniu loci než současný projekt.

Ten magistrát realizuje bez jednotné architektonické studie. Projekt vznikl na prkně projekční kanceláře CR Project z Mladé Boleslavi, která se specializuje na dopravní infrastrukturu, a stavební práce provádí ČNES dopravní stavby a. s. Tato kombinace začíná přinášet své hořké ovoce v podobě konceptů i detailů, které byste čekali spíš na moderní dálnici než v původní dělnické kolonii.

Jedním z mnoha příkladů necitlivého přístupu k revitalizaci je plánované použití dálničních svodidel na opravovaných opěrných zdech v Podprůhonu. Opěrné zdi budou vyvýšené nad úrovní vozovky (zvýšený obrubník) a budou osazeny masivním dálničním zábradlím a navíc dálničním svodidlem po celé své délce.

Když se o. s. Spolek Podprůhon proti tomuto řešení ohradil (svodidla jsou ošklivá a není zdokumentován případ, že by při současném zabezpečení obyčejným zábradlím řidič či chodec svou neopatrností kdy spadl ze zdi), byla magistrátem zadána a zaplacena změna projektu.

Ač upravený projekt navrhoval alternativní řešení bez použití svodidel, náměstek primátora ing. Miroslav Bernášek údajně osobně rozhodl, že svodidla budou osazena!

 

Zbytečné osazení dálničních svodidel na rovných úsecích úzkých ulic uprostřed města chápeme jako projev úřednické arogance.

Štve nás městský úředník, který si usnadňuje práci tím, že obchází veřejnost, tedy lidi, kteří ve městě žijí.

Štve nás úředník, který za ta léta vyrostl tak, že si dovoluje rozhodovat za nás, protože to ví ze všech nejlíp.

Štve nás úředník, který ve své aroganci činí rozhodnutí, která nám budou komplikovat život dlouhá desetiletí.

Štve nás úředník, který nepoužívá selský rozum a místo, aby hledal konsenzus, jen alibisticky říká „To nejde!“ a „To musí být!“

 

Dopis Mirkovi:


Milý Mirku!

Děkujeme Vám, že jste tak osvícenecky rozhodl o umístění dálničních svodidel do Podprůhonu. Bezpečnost především, že? Podprůhon je plný asociálních, svobodomyslných živlů, kterým je nutno ukázat tu pravou cestu.

Ano, dálniční svodidla jsou skvělým architektonickým doplňkem bývalé dělnické kolonie Podprůhon. Tolik nám jich nadělíte, a tak bychom Vám na oplátku z vděčnosti rádi dali alespoň jedno praktické svodidlo k Vám do zahrádky na opírání motorky. Naležato dobře poslouží jako korýtko a vztyčené připomíná káravý prst na všechny zlobivé a zvídavé občany.

                                                                                I my držíme palce!

                                                                                podprůhonská chudinaPS: Úkol pro svěží kreativce

Vymyslete a napište vtipný text do bubliny obrázku. Nejlepší vystavíme na webu. Text pošlete na rekonstrukce@podpruhon.cz