Podprůhonské schody

Spolek Podprůhon ve spolupráci s Magistrátem města Kladna vyhlásil ideovou výtvarnou soutěž Podprůhonské schody.

 

Historická čvrť Podprůhon je jednou z nejstarších částí Kladna. Historie proletářské čtvrti je silně spjata s průmyslovým boomem kladenských dolů a hutí  od začátku 19. století. Mnoho dnešních podprůhonských domů jsou původní a urbanistická „neorganizovanost“ souzní s překotným růstem města. Celá čtvrť se nachází pro zástavbu v neatraktivním severním svahu údolí. Vrstevnicové ulice spojují četná schodiště. Ta dávají čtvrti charakteristický ráz.

Soutěž byla otevřená široké veřejnosti. Hodnocení návrhů porotci bylo anonymní. Kritéria hodnocení byla kvalita návrhů, originalita, vhodnost pro dané schodiště a realizovatelnost. Mezi soutěžící se rozdělilo 60 tisíc Kč, 10 tisíc na jedno schodiště.

Vnímáme takovou soutěž jako příležitost získat nejlepší návrh koncepce vybraných schodišť tak, aby při budoucí postupné rekonstrukci schodišť vznikala díla nejen stavebně funkční a trvanlivá, ale i krásná a inspirativní. Veřejnost se s návrhy seznámila první červnový víkend na 34. Kladenských dvorcích. Soutěž podpořila dotací kulturní komise Rady města Kladna.

Soutěž probíhala mezi 20. dubnem - 25. květnem 2016, vyhlášení výsledků proběhlo 2. června 2016, veřejná prezentace návrhů byla 4.-5. června 2016

Výsledky soutěže

výtvarné návrhy VIDEO

Podrobné hodnocení odborné poroty ke stažení PDF