Naučná stezka Podprůhonem

Chtěli byste si stezku projít se svou školní třídou nebo jiným dětským kolektivem. Máme pro vás připravený Balíček pro školy, včetně pracovního listu. Kontaktuje nás spolek@podpruhon.cz.

V roce 2019 slavíme 250. výročí první parcelace v podprůhonském údolí. Spolek Podprůhon připravuje řadu akcí a počinů. Celému dění jsou věnovány zvláštní webové stránky www.podpruhon250.cz

Konají se setkání s pamětníky, vychází kniha Paměť Podprůhonu (ve spolupráci se spolkem Halda), koná se první Podprůhonský bál a vydáváme plaketu Podprůhon 1769-2019. Na domě v Bukovské ulici vzniká mozaika podprůhonských domečků podle návrhu Petry Líbové. Realizace Gábina Beranová a společenství L'pitch.

Vznikla také naučná stezka Podprůhonem.

Zužitkovali jsme intenzivní studium historie Podprůhonu, fakta a obrazový materiál do publikace Paměť Podprůhonu a přetavili ji v naučnou stezku, která byla otevřena 20. září 2019.

Na připravě intenzivně pracovali přátelé ze spolku Halda - Zdeněk Pospíšil a Roman Hájek. Velký dík patří grafickému studiu Datle, kteří texty a fotografie zpracovali do 16 hliníkových tabulí a navrhli logo stezky. Skrýš, umístěnou na konci stezky, ukoval Karel Ujka.

Naučnou stezku jsme mohli realizovat díky podpoře z grantového programu České spořitelny 'Dokážeme víc' ve spolupráci s Nadací Via.