Ukliďme Bukovku!

Společný projekt Spolku Podprůhon, spolku Halda a skautského střediska Orion. Společně jsme uklidili údolí Bukovka od roztodivného odpadu. Naplnili jsme ten největší kontejner, uspořádali soutěž o nejbizarnější odpadek a nakonec si opekli špekáčky od Pavla Dihela.