1. Podprůhonský bál 2019

foto: Karel Pazderka
foto: Karel Pazderka

Vyvrcholením oslav 250. let Podprůhonu pro nás byl 1. podprůhonský bál. Zdá se, že to tak cítili všichni, kteří mají Podprůhon v srdci - sousedé, starousedlíci, pamětníci, které život zavál do jiných koutů Kladna a republiky, a hlavně naši spolupracovníci. O vstupenky byl velký zájem.

Bál se konal v obnoveném kině Sokol. O hudební program se postarali místní hudebníci a spřátelené kapely - Orchestar, Johny a spol., Dutý ale Frý, Boris Jedlička a celým večerem provázel Milan Iléš. A podprůhonská hymna v jeho podání nemohla chybět.

Podprůhonští se postarali o ceny do tomboly, veškeré jídlo k prodeji, doprovodné promítání. Jako poděkování byly předány ručně vyráběné plakety Slévárnou Nosek a jako zlatý hřeb byla pokřtěna kniha Paměť Podprůhonu.

Tisková zpráva

Oslavy 250. výročí Podprůhonu vyvrcholí bálem a křtem knihy!

Kladno, 6. října 2019

Kladenská dělnická a hornická čtvrť Podprůhon letos slaví 250tileté výročí. V roce 1769 rozhodl břevnovský opat Bedřich Grundtmann o parcelaci prvních osmi pozemků v údolí a ještě ten rok vyrostly první tři domy. Spolek Podprůhon přinesl k tomuto výročí řadu akcí a projektů rozložených do celého roku. Vyvrcholením oslav bude historicky první Podprůhonský bál 2. listopadu v prostorech kina Sokol.

"Rádi bychom pozvali a setkali se se všemi, kteří mají Podprůhon v srdci - sousedy, pamětníky, které život zavál do jiných koutů Kladna a republiky, a hlavně naše spolupracovníky. Na jednotlivých akcích a projektech se podílely desítky lidí a tak doufáme, že se sejdou všichni. Nicméně, bál je otevřen i široké veřejnosti", zve na akci jedna z organizátorů, předsedkyně Spolku Podprůhon, Kateřina Jůzová.

Výročí Podprůhonu byly letos věnovány Kladenské dvorky a na jaře se sešli pamětníci, kteří vzpomínali, jak se zde žilo v první polovině 20. století. V květnu vystavoval Jiří Hanke fotografie ze své knihy "Lidé z Podprůhonu" a v září byla odhalena naučná stezka čtvrtí. Spolek Halda, který na celoročním projektu také participuje, zorganizoval dvě procházky s historikem Zdeňkem Pospíšilem.

Zlatým hřebem programu bálu bude křest knihy nakladatelství Halda "Paměť Podprůhonu". Kniha vyčerpávajícím způsobem popisuje historii čtvrti a jejích jednotlivých domů, druhá část je pak věnována vzpomínkám pamětníků. "Paměť Podprůhonu je vyvrcholením mnohaletého zájmu o historii této unikátní čtvrti a snahy ji zmapovat. Místopis je z pera Zdeňka Pospíšila a vzpomínky sbírali a editovali František Baďura a Roman Hájek. V publikaci je použita řada fotografií Jiřího Hankeho a dalších unikátních archivních fotografií a dokumentů. Jediným smutným faktem je, že se někteří pamětníci vydání knihy nedočkali", vysvětluje Vladimír Líba, který na vzniku knihy také spolupracoval.

Kromě křtu knihy podprůhonský bál nabízí další zajímavý program. Programem provází Milan Iléš. Se svou kapelou Orchestar budou k tanci hrát to nejlepší z 50. a 60. let. Následovat je bude na pódiu Dutý ale Frý a Johny a spol., známí mimo jiné z Kladenských dvorků. Nebude chybět domácí domácí občerstvení, tombola a řada překvapení.