František Stavinoha

A jen pro pořádek připomínám, že i hvězdy dál svítí nad Syslím údolím.

Známá věta z knihy kladenského prozaika Františka Stavinohy, který ve své povídkové sbírce "Hvězdy na Syslím údolím" vykreslil postavičky svérázné čtvrti Podprůhonem. Stavinoha byl ale i príma kamarádem a sousedem, však mnozí na něho stále vzpomínají. František Stavihona žil mezi roky 1975 a 1985 v domě v Bukovské ulici čp. 214.

Pamětní desku navrhl grafik František Tomík a zrealizoval ji Spolek Podprůhon za finanční podpory kladenského magistrátu. Deska byla odhalena při vernisáži 34. Kladenských dvorků 4. června 2016.