Podprůhon 1769 - 2019

V roce 2019 slavíme 250. výročí první parcelace v podprůhonském údolí. Spolek Podprůhon připravuje řadu akcí a počinů. Celému dění jsou věnovány zvláštní webové stránky www.podpruhon250.cz