Podprůhon 1769-2019

V roce 2019 slavíme 250. výročí první parcelace v podprůhonském údolí. Spolek Podprůhon připravuje řadu akcí a počinů. Celému dění jsou věnovány zvláštní webové stránky www.podpruhon250.cz

Konají se setkání s pamětníky, vychází kniha Paměť Podprůhonu (ve spolupráci se spolkem Halda), koná se první Podprůhonský bál a vydáváme plaketu Podprůhon 1769-2019. Na domě v Bukovské ulici vzniká mozaika podprůhonských domečků podle návrhu Petry Líbové. Realizace Gábina Beranová a společenství L'pitch.

Vznikla také naučná stezka Podprůhonem.