Ideová výtvarná soutěž Podprůhonské schody

11 výtvarníků a architektů se zúčastnilo soutěže se svými nápady na komplexní i dílčí úpravy 6 podprůhonských schodišť. 5 členná komise se zástupcem Spolku Podprůhon posoudila návrhy a rozdělila odměny ve výši 80t. Kč věnované Statutárním městem Kladnem.