10 Hostinec Františka Šťástky

Krátce po dokončení stavby slévárny Beneda nechal v jejím sousedství František Šťástka zbudovat nový dům s úmyslem provozovat v něm hostinec. V té době šlo o promyšlený podnikatelský záměr - jen několik desítek metrů západním směrem se nacházelo nádraží Nové Kladno, kam přijíždělo nemalé množství návštěvníků města. Hostinskou koncesi pro nový podnik obdržel Šťástka 30. prosince 1907 a provozoval ji až do konce roku 1918. V tomto roce se novým majitelem domu i držitelem koncese stal Josef Svoboda, který v podniku vydržel celých třicet let až do roku 1948. 

Podnik pak chvíli vedla jeho žena, fungovat přestal v roce 1953. Hostinec nesl na štítě název U Nádraží, říkalo se mu ale také U Svobodů. Po schodech z Havířské ulice se vcházelo do šenku s výčepem, naproti němu bylo v rohu malé pódium s klavírem. Hostinec měl dámskou obsluhu, která se střídala po půl roce. V jedné menší místnosti směrem do dvora se nacházela malá vinárna.

Vedle hostince se v domě nacházely i jiné živnosti. Josef Svoboda tu od roku 1930 provozoval strojní zámečnictví s opravou jízdních kol, motocyklů a automobilů a od roku 1934 také obchod s automobily. Alžběta Hurtová zde v letech 1920-1930 měla mlékařství, Karel Falář v letech 1931-1934 živnost na soustružnictví kovů a Marie Svobodová vedla v letech 1931-1949 živnost osobní autodopravy, k níž roku 1940 přidala také obchod dřívím, uhlím, koksem a stavebními hmotami.

dobová pohlednice
dobová pohlednice
povolení k provozování hostinské činnosti pro Františka Štástku
povolení k provozování hostinské činnosti pro Františka Štástku