13 Průlom ulice Pod Zámkem

Při pohledu na frekventovanou ulici Pod Zámkem si málokdo představí, že místo ní kdysi stávaly desítky podprůhonských domků. Čtvrť totiž od svého vzniku bývala přirozeně spojena s centrem Kladna - Zádušní ulice plynule přecházela v ulici Na Stráni a Havířská ulice fungovala jako důležitá spojnice mezi středem města a vlakovým nádražím Nové Kladno (dnešní Kladno-Ostrovec). Další napojení směrem do Nového Kladna obstarávala schodiště v ulici Na Stráni. To vše se změnilo v polovině 80. let 20. století při budování nového obchvatu centra města pod areálem zámecké zahrady.

Průlom si vyžádal rozsáhlé demoliční práce, které probíhaly postupně již od konce 70. let, s tím, jak se lidé z domů určených ke zboření vystěhovávali. Zanikla při něm například celá jedna ulice Pod Školou, která téměř přesně kopírovala trasu nové silnice. Na zhruba 140 metrech její délky se nacházelo 11 domků s velmi malými parcelami. Stejně tak musela ustoupit řada domů Havířské ulice, včetně někdejšího populárního hostince U Přemysla, a část ulice V. Burgra. Při pohledu na dnešní křižovatku ulic Pod Zámkem a V. Burgra se zdá téměř neuvěřitelné, že v prudkém svahu vůbec bylo možné něco postavit. Část někdejší uliční čáry Havířské ulice je ale dodnes trochu patrná, budete-li pozorně pátrat v zeleném svahu nad domem čp. 148 v Bukovské ulici.

Zbudování silnice Pod Zámkem navždy a nevratně proměnilo tvář Podprůhonu a přerušilo jeho kontakt s historickým jádrem Kladna. Odtržené náhle bylo i území Bukovky, kam do té doby nezřídka směřovaly odpolední vycházky obyvatel z centra města. Spisovatel František Stavinoha, který bydlel v Bukovské ulici, se stejně jako řada dalších z Podprůhonu před zahájením prací nadobro odstěhoval. Spousta dalších změn přitom nebyla na první pohled vidět - jako skutečnost, že po několika staletích zásobování údolí vodou vyschl pramen studánky na východním konci Bukovské ulice.


neoznačené fotografie v galerii sbírka NPÚ, ÚOP Středních Čech v Praze