2 Zaniklé schody

Vzhledem k terénním podmínkám představovala schodiště důležité spojnice mezi jednotlivými ulicemi Podprůhonu i mezi Podprůhonem a centrem města. Sloužila ale také jako místa setkávání, předávání informací či atraktivní terén pro dětské hry. Ulice Na Stráni měla v minulosti hned pětici schodišť, která ji spojovala s čtvrtí Nové Kladno.

Po zbudování sídliště mezi ulicemi Štechova a Čs. armády v 70. letech 20. století dvě z těchto schodišť zanikla. Jedno, velmi krátké, bývalo v místech východního štítu domu čp. 73 v dnešní Štechově ulici, druhé, výrazně delší, pak v místech, kde právě stojíte. Pod terasou čp. 2703 (za výklenkem na popelnice) jsou možná ještě dochované jeho části. 


sbírka NPÚ, ÚOP Středních Čech v Praze
sbírka NPÚ, ÚOP Středních Čech v Praze
sbírka NPÚ, ÚOP Středních Čech v Praze
sbírka NPÚ, ÚOP Středních Čech v Praze