3 Typická zástavba Podprůhonu

Skupina domů čp. 990, 989, 975, 988, 974 a 893 patří k nejzachovalejším stavebním souborům čtvrti, a dokládá podobu zdejší výstavby na konci 19. století. Jednopodlažní domky si dodnes zachovaly většinu typických prvků zdejší architektury. Kompaktní zástavba ze 70. let 19. století je zarovnaná až na uliční čáru, má sedlové střechy s vikýři (původně byly jen ve štítech) a v některých případech i zajímavě zdobené vstupní portály do dvora. Charakteristické jsou také malé dvorečky, zděné kůlny a obtížně přístupné terasovité zahrady sahající až k opěrné zdi. 

Na rozdíl od jiných podprůhonských domů máme v tomto souboru doložených jen poměrně málo živností - z těch významnějších stojí za zmínku mlékařství Antonie Jiráskové (od roku 1894) v čp. 990 a obuvnictví Františka Otcovského v čp. 988 (na počátku 20. století). Kouzlo některých z nich můžete obdivovat jednou do roka, kdy se alespoň částečně otevírají v rámci Kladenských dvorků.

www.kladnominule.cz
www.kladnominule.cz
foto: Franta Baďura, 2012
foto: Franta Baďura, 2012