4 Muňák

Výrazný dvojdům na západním konci Podprůhonu je prvním kladenským činžovním domem. Jeho zbudování iniciovala v červnu 1919 městská rada v reakci na prohlubující se bytovou krizi ve městě. Stavbu dimenzovanou pro 16 rodin (s byty 1+1 o 36 m2) realizovala firma Josefa Picka v letech 1919-1920, její celkové náklady činily 322 000 Kčs. 

Dům sloužil jako sociální bydlení, kam město umísťovalo chudé a potřebné. Tomu odpovídal i bytový standard - toalety byly na chodbě, vždy společné pro dva byty. Lidové označení Muňák získal dům po kladenském marxistickém činiteli a poslanci za Komunistickou stranu Československa Aloisi Můňovi (někdy se objevuje i ve tvaru Muna). Traduje se, že Můňa se o výstavbu domu osobně zasloužil; ve skutečnosti měl ale v době jeho plánování nejspíše jiné povinnosti - čelil totiž obžalobě za pokus o organizaci komunistického převratu v Československu. Ke spojení jeho osoby s domem možná došlo kvůli tomu, že Můňa zde od roku 1922 jistý čas bydlel.

foto F. Pošta, sbírka T. Roučka
foto F. Pošta, sbírka T. Roučka