7 Hospoda U kulatý báby

Na území Podprůhonu se nacházelo vícero hostinských podniků, tím nejznámějším ale nepochybně byla tato budova - hospoda přezdívaná U Kulatý báby v čp. 976.

Její historie sahá až do 19. století, patrně byla otevřena již krátce po dokončení domu v 70. letech 19. století. Prvním doloženým hostinským byl v roce 1894 Václav Plodr, na něhož kolem roku 1905 navázal syn František - proto se také hostinci říkalo U Plodrů.

V roce 1921 převzal hostinskou koncesi František Maršner, který ji v lednu 1922 rozšířil o výčep a drobný prodej pálených lihových nápojů. Jméno nového držitele koncese se propsalo i do názvu hostince. Po Maršnerově smrti v roce 1939 přešla koncese vdovským právem na jeho ženu Janu. Hostinec si poměrně dlouho udržel nezávislost - k nucenému převzetí do správy státním podnikem Restaurace a jídelny došlo až v roce 1958. 

Když se roku 1986 natáčel v Podprůhonu film Hvězdy nad Syslím údolím podle předlohy místního spisovatele Františka Stavinohy, stala se právě restaurace U Maršnerů sídlem natáčecího štábu. Tehdy byl už ovšem prostor podniku ve špatném stavu. 

Po roce 1989 získali podnik zpět v restitučním řízení potomci Františka Maršnera a následně jej koupil Pavel Pirner. Ten zde hostinský provoz udržoval do roku 2017. V roce 2018 koupilo budovu město Kladno, které ji předalo do užívání skautům. 

Kde se vzalo lidové označení hostince U Kulatý báby, přesně nevíme. Podle vzpomínek pamětníků a štamgastů tu za pípou ani v kuchyni nikdy nebyla nějak výrazně korpulentní dáma. Oficiálně se tento název v žádných dokladech nebo seznamech hostinců neobjevuje.

www.kladnominule.cz
www.kladnominule.cz