8 Náměstíčko Viktora Stříbrného

Nedílnou součástí historie většiny podprůhonských domů je drobné živnostenské podnikání. Na rozdíl od jeho novějších částí byla v historickém centru Kladna, do jehož širšího okruhu Podprůhon patří, koncentrace živnostníků vysoká. Množství živností ale rozhodně neznamenalo, že by Podprůhon byl plný výkladních skříní - na to byla čtvrť přece jen moc chudá. Klasickou výlohu mělo v Podprůhonu jen málo živností, většinou koloniály, hokynářství, smíšené zboží, řeznictví a pár dalších.

Jedním z mála míst, které ještě v dnešních dnech připomíná někdejší obchod, je rohový dům čp. 185 v ulici V. Burgra, kde bývaly hned dvě významné živnosti. Od roku 1901 zde fungovalo hokynářství, později přeměněné na prodejnu potravin. Ta byla spojená především s rodinou hutníka Jaroslava Zacha, proto se jí také často říkalo U Zacha. Obchod vydržel v provozu i řadu let po znárodnění. Ještě déle se v tomto domě udržela trafika, zřízená roku 1920 v samostatné přístavbě.

Několik dalších živností bylo spojeno i s protějším čp. 1757. Tady se historicky nacházely obchod se smíšeným zbožím, sadařství a mandlování prádla, od roku 1932 řeznictví a uzenářství Bedřicha Mouchy, dále holičství, kadeřnictví, povoznictví a také neobvyklá živnost Ludvíka Pelce, která zahrnovala nákup a prodej dobytčích chlupů, žíní, střev a odpadkových tuků.

Půvabný prostor náměstíčka Viktora Stříbrného ale není zajímavý jen kvůli živnostem. Jde o jeden z přirozených uzlových bodů Podprůhonu a také místo, které dobře vystihuje jeho charakter. Scházejí se tu dvě schodiště, otevírá se z něj výhled na část zástavby v údolí a je spojené i s uměleckým duchem čtvrti. V již zmíněném domě čp. 185 má svůj ateliér Zdeněk Manina. A náměstíčko nese jméno na počest jednoho ze zakladatelů Kladenských dvorků, uměleckého kováře Viktora Stříbrného. Replika jeho plastiky Slunce, jednoho ze symbolů čtvrti, tvoří od roku 2015 dominantu prostoru.

sbírka NPÚ, ÚOP Středních Čech v Praze
sbírka NPÚ, ÚOP Středních Čech v Praze
ze sbírky Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně
ze sbírky Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně
sbírka NPÚ, ÚOP Středních Čech v Praze
sbírka NPÚ, ÚOP Středních Čech v Praze
sbírka NPÚ, ÚOP Středních Čech v Praze
sbírka NPÚ, ÚOP Středních Čech v Praze
foto: Vladimír Líba, 2012
foto: Vladimír Líba, 2012