11. VALNÁ HROMADA

19.11.2019

Vážení sousedé, členové Spolku Podprůhon i zájemci o členství a dění v Podprůhonu,
 dovolujeme si vás pozvat na valnou hromadu konanou 

v úterý 26. listopadu 2019
 od 18:00

do klubovny skautů, u Kulatý Báby.

Program schůze:
• výroční zpráva o činnosti a hospodaření
• hlasování o výroční zprávě
• volba výboru spolku
• spolkové projekty a podněty pro činnost
• diskuse