Betlémské světlo v Podprůhonu

21.12.2021

"To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila." (Jan 1,5)

Před Štědrým dnem zapálí skauti svíce a lampy od věčného světla v Betlémě, pak nasednou do letadel a rozvezou toto světlo do všech světadílů. Cesta pokračuje vlakem ve všech státech po předem určených trasách a lidé si mohou od něho zapálit své vlastní svíce.

Malý plamínek, tento novodobý symbol Vánoc, jenž svou silou spojuje mnohá srdce, vám bude k dispozici 23.12.2021 od 16hod. do 18hod. před Kulatou bábou v ulici Kolmistrova č.p. 976.

Příjemnou pohodu vánoc přejí skauti a skautky z kladenského střediska Orion.