38. Kladenské dvorky

12.04.2020
Odvoláváme, co jsme odvolali a slibujeme, co jsme slíbili. Dvorky budou v červnu, ač jsme předběžně avizovali přesun na září a ve hře byla i varianta letošní ročník vynechat...
Proč?

- Na září se teď přesouvá hromadně všechno možné a máme pocit, že nikdo nebudeme vědět, kam dřív skočit.

- Ještě žádný ročník Kladenských dvorků zatím nebyl vynechán. Ten letošní se taky bude konat.
- A prostě Dvorky se konají v červnu.

Těšíme se na vás!

aktuální info: www.kladenskedvorky.cz