15 První podprůhonské domy čp. 153 a 162

Již v roce 1769, kdy nechal břevnovský opat Bedřich Grundtmann vymezit prvních osm stavebních parcel v Podprůhonu, vyrostly v údolí tři domy. 

Jeden stával v místě dnešního čp. 3461 v ulici V. Burgra (v historické mapě parcelní číslo 199), další dva byly v Bukovské ulici (čp. 153 a čp. 162, v mapě pč. 181 a 179) a dodnes stojí. Přestože oba prošly v průběhu času množstvím přestaveb, alespoň částečně tvoří jejich základ původní zdi z roku 1769. Dům čp. 162 (za vámi) stával na rohu v místech, kde se kdysi Bukovská ulice dělila na dvě větve. Jeho stavitelem byl Petr Jágr. Z jeho dalších majitelů jmenujme například Václava a Františku Musilovy, Jana Chaloupka, Annu Chaloupkovou a od roku 1927 Barboru Fialovou. Od roku 1904 zde měl Rudolf Chaloupka malířství pokojů, později (v letech 1933-1941) zde Anežka Hamplová provozovala obchod smíšeným zbožím a potržní živnost. 

Dům čp. 153 (před vámi) postavil pohodný Jan Kolinger. Je tedy pravděpodobné, že právě zde se nacházela původní kladenská rasovna, tedy dům člověka, jehož prací byla likvidace uhynulých zvířat a odchyt toulavých psů a koček. Vedle Kolingera byli majiteli domu například Josef a Kateřina Dobrotovi, František a Anna Opatrní, Josef a Antonie Hofmanovi a od roku 1931 Vojtěch Opatrný. V domě je v roce 1911 doloženo pokrývačství Františka Novotného. Potržní živnost zde držely Anna Rácová (1921-1924) a Marie Keslová (od roku 1903), v letech 1935-1937 tu měl svou živnost "veřejného posluhy" hlášenou Leopold Jelínek.

mapa stabilního katastru, 1840
mapa stabilního katastru, 1840

dům čp. 162, napravo dnes neexistující zástavba v ulici Pod Školou, sbírka NPÚ, ÚOP Středních Čech v Praze
dům čp. 162, napravo dnes neexistující zástavba v ulici Pod Školou, sbírka NPÚ, ÚOP Středních Čech v Praze
Bukovská ulice, 1977, sbírka NPÚ, ÚOP Středních Čech v Praze
Bukovská ulice, 1977, sbírka NPÚ, ÚOP Středních Čech v Praze