Registrace rodičů-samoživitelů

Pro to, abyste si mohli přijít vybrat věci, se musíte předem registrovat. Vyplňte kontaktní formulář níže. Vyhrazujeme si právo vyžádat si dokumenty, které to prokazují (např. rozsudek o svěření do péče). Pokud chcete, můžete rovnou nahrát sken do kontaktního formuláře.

Dále musíte odsouhlasit pravidla Šatníku.

Následně vás zkontaktuje dobrovolník ze Šatníku a domluví s vámi podrobnosti.

Nebojte se služby Šatníku využít!

Pravidla pro výdej bezplatné materiální pomoci ze sbírky Šatník Kladno

 1. Pomoc je poskytována pouze rodičům-samoživitelům (můžeme vyžadovat doložení vaší situace).
 2. Pro možnost čerpat materiální pomoc je nutná registrace předem. Vyplněním a odesláním formuláře nám dáváte souhlas se zpracováním vašich údajů.
 3. Materiální pomoc je každému klientovi poskytována dle možností a domluvy s organizátory.
 4. Poskytujeme pouze množství věcí v rozsahu obvyklé spotřeby domácnosti podle počtu osob a adekvátní počtu a věku dětí samoživitele.
 5. Klient si vyzvedává materiální pomoc osobně. Do Šatníku má přístup pouze 1 dospělá osoba + max. 1 dítě.
 6. Klient vždy podepíše seznam vydané materiální pomoci.
 7. Pokud klient nedodržuje pravidla daná organizátory, může být z poskytování pomoci vyloučen. Pomoc není poskytována:
 • osobám, které se chovají agresivně, jsou vulgární
 • osobám, které dělají v Šatníku nepořádek (rozhrabávají věci, neukládají je zpět na svá místa ...)
 • osobám pod vlivem návykových látek
 • osobám, které porušují zásady pro vydávání materiální pomocí (zneužívání pomoci, krádeže, odnášení velkého množství věcí, prodej darovaných věcí ze Šatníku, ...)
 • dětem a mládeži do 18 let bez doprovodu zákonného zástupce
 • osobám, které pobírají finanční dávky nebo jinou materiální pomoc od státu nebo jiné organizace

Kontaktní formulář