Registrace rodičů-samoživitelů

Pro to, abyste si mohli přijít vybrat věci, se musíte předem registrovat přes formulář níže. Vyhrazujeme si právo vyžádat si dokumenty, které to prokazují (např. rozsudek o svěření do péče). Pokud chcete, můžete rovnou nahrát sken do registračního formuláře.

Dále musíte odsouhlasit pravidla Šatníku.

Druhým krokem je rezervace konkrétního termínu, kdy můžete přijít, kterou provedeme mailem. Budeme vše koordinovat tak, aby jsme plnili epidemická opatření a tak, aby se dostalo na všechny potřebné.

Pokud postrádáte něco konkrétního - spíše co se týče větších věcí - kočárek, autosedačku, kolo, pračku... dejte vědět. Tyto věci budeme spíše zprostředkovávat mezi dárcem a příjemcem.

Nebojte se služby Šatníku využít!

Pravidla pro výdej bezplatné materiální pomoci ze sbírky Šatník Kladno

 1. Pomoc je poskytována pouze rodičům-samoživitelům (můžeme vyžadovat doložení vaší situace).
 2. Pro možnost čerpat materiální pomoc je nutná rezervace předem.
 3. Materiální pomoc je každému klientovi poskytována dle možností a domluvy s organizátory.
 4. Poskytujeme pouze množství věcí, které v rozsahu obvyklé spotřeby domácnosti podle počtu osob.
 5. Klient si vyzvedává materiální pomoc osobně. Do Šatníku má přístup pouze 1 dospělá osoba + max. 1 nezletilé dítě.
 6. Klient vždy podepíše seznam vydané materiální pomoci.
 7. Pokud klient nedodržuje pravidla daná organizátory, může být z poskytování pomoci vyloučen. Pomoc není poskytována:
 • osobám, které se chovají agresivně
 • osobám, které dělají v Šatníku nepořádek (rozhrabávají věci, neukládají je zpět na své místo ...)
 • osobám pod vlivem návykových látek
 • osobám, které porušují zásady pro vydávání materiální pomocí (zneužívání pomoci, krádeže, následný prodej věcí...)
 • dětem a mládeži do 18 let bez doprovodu zákonného zástupce
 • osobám, které pobírají finanční dávky nebo jinou materiální pomoc od státu nebo jiné organizace

Registrace