Šatník Kladno
pro rodiče samoživitele

Iniciativa Nory Fridrichové Šatník - pro rodiny samoživitelů se šíří po republice. My se staráme, aby byla i v Kladně.

Jedná se o sbírku oblečení, hraček, sportovních a školních potřeb a drogerie pro rodiny samoživitelů.

Proč? Protiepidemická opatření jsou tu s námi ve vlnách už rok a rodiče-samoživitelé jsou už pěkně nahraní. Děti jim zůstaly doma na on-line výuce a jim díky čerpání očetřovného klesly příjmy. Také zmizela možnost přivýdelku pomocí brigády.

V Kladně se Šatník koná v předem vyhlášených termínech v šatně Kulturního domu Kladno-Sítná.

Za organizátorky Katka Jůzová a Petra Líbová


Plakátky ke stažení

Řada z vás volala po off-line propagaci. Pomůžete nám s tím? Stáhněte si plakátek A4, vylepte ho na vhodné místo (prosím, domlute se na umístění předem) do školy, k lékaři... všude tam, kde se mohou pohybovat rodiče samoživitelé. 

Do plakátku SBÍRÁME a VYDÁVÁME dopište termíny.

Děkujeme.

 

Tato sbírka je určena na úhradu nákladů spojených s organizací akce.  Pro představu: benzín, úhrada nákladů za energie, desinfekce...

Případně z darů zakoupíme školní potřeby, drogerii, respirátory a pod. a darujeme je rodičům-samoživitelům. Děkujeme za podporu!